Charts

 
Chart Visualization Type Datasource Creator Last Modified
ចំនួនកុមារពិការ​ទៅតាមឆ្នាំ dist_bar khmer.indicator5_17trend_khmer Ona 13 days ago
ចំនួនកុមាររងរបួស​ទៅតាមឆ្នាំ dist_bar khmer.indicator5_17trend_khmer Ona 13 days ago
ចំនួនកុមារស្លាប់​ ឬរងរបួស​ទៅតាមឆ្នាំ dist_bar khmer.indicator5_17trend_khmer Ona 13 days ago
ចំនួនកុមារដែលរងរបួស ពិការ ឬស្លាប់ដោយសារមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្រ្គាម(ERW) បែងចែកទៅតាមរាជធានី ខេត្ត dist_bar public.Brian Cheye-domain5_data-d03Koxrhz Ona 13 days ago
ចំនួនកុមារដែលរងរបួស ពិការ ឬស្លាប់ដោយសារមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្រ្គាម(ERW) បែងចែកទៅតាមប្រភេទអាយុ dist_bar khmer.indicator5_17_khmer Ona 13 days ago
ចំនួនកុមារដែលរងរបួស ពិការ ឬស្លាប់ដោយសារមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្រ្គាម(ERW) បែងចែកទៅតាមភេទ pie khmer.indicator5_17_khmer Ona 13 days ago
ចំនួនកុមារស្លាប់ ឬរងរបួសសរុប big_number_total indicator5_17_data Ona 13 days ago
ចំនួន​កុមារ ដែលធំលូតលាស់នៅក្នុងពន្ធនាគារ ដោយសារពួកគេនៅជាមួយឪពុកម្ដាយ/អ្នកថែទាំរបស់ពួកគេ បែងចែកទៅតាមឆ្នាំ dist_bar indicator5_16_year_data Ona 13 days ago
ចំនួន​កុមារ ដែលធំលូតលាស់នៅក្នុងពន្ធនាគារ ដោយសារពួកគេនៅជាមួយឪពុកម្ដាយ/អ្នកថែទាំរបស់ពួកគេ បែងចែកទៅតាមរាជធានី ខេត្ត dist_bar public.Brian Cheye-domain5_data-d03Koxrhz Ona 13 days ago
ចំនួន​កុមារ ដែលធំលូតលាស់នៅក្នុងពន្ធនាគារ ដោយសារពួកគេនៅជាមួយឪពុកម្ដាយ/អ្នកថែទាំរបស់ពួកគេ បែងចែកទៅតាមភេទ pie temp.indicator5_16_data Ona 13 days ago
ចំនួន​កុមារ ដែលធំលូតលាស់នៅក្នុងពន្ធនាគារ ដោយសារពួកគេនៅជាមួយឪពុកម្ដាយ/អ្នកថែទាំរបស់ពួកគេ big_number_total indicator5_16_data Ona 13 days ago
កុមារនៅក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងទៅតាមឆ្នាំ dist_bar indicator5_15_trend Ona 13 days ago
ប្រភេទនៃកន្លែងឃុំឃាំង dist_bar indicator5_15_data Ona 13 days ago
ចំនួន​កុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារបែងចែកទៅតាមប្រភេទ pie temp.indicator5_15_data Ona 13 days ago
ចំនួន​កុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារបែងចែកទៅតាមភេទ pie temp.indicator5_15_data Ona 13 days ago
អត្រានៃការជាប់ឃុំ big_number_total indicator5_15_data Ona 13 days ago
ចំនួន​កុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារ big_number_total indicator5_15_data Ona 13 days ago
ចំនួន​កុមារសរុប big_number_total indicator5_15_data Ona 13 days ago
ចំនួន​កុមារី និងកុមារា​អាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ​ ដែលកំពុងជាប់ឃុំ នាក់បែងចែកទៅតាមរាជធានី ខេត្ត dist_bar public.Brian Cheye-domain5_data-d03Koxrhz Ona 13 days ago
ភាគរយនៃកុមារអាយុ ៥-១៧ឆ្នាំ ដែលកំពុងធ្វើការងារ កំពុងចូលរៀន dist_bar temp.indicator5_14_data Ona 13 days ago
និន្នាការពីឆ្នាំ២០១២ ដល់ ២០១៧ bar indicator5_14_data_new Ona 13 days ago
ភាគរយនៃកុមារអាយុ ៥-១៧ឆ្នាំ ដែលកំពុងធ្វើការងារនៅឆ្នាំ២០១៧ បែងចែកទៅតាមភេទ dist_bar temp.indicator5_14_data Ona 13 days ago
វឌ្ឍនភាព table khmer.indicator1_2_khmer_data Ona 13 days ago
ការវាយតម្លៃ table indicator1_6_khmer_data Ona 13 days ago
​ភាគរយនៃកុមារា អាយុ ១៣-១៧ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយពីអ្នកថែទាំ ក្នុងរយៈពេលមួយខែចុងក្រោយ big_number_total indicator5_8_data Ona 13 days ago
​ភាគរយនៃកុមារី អាយុ ១៣-១៧ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយពីអ្នកថែទាំ ក្នុងរយៈពេលមួយខែចុងក្រោយ big_number_total indicator5_8_data Ona 13 days ago
​ភាគរយនៃកុមារី អាយុ ១៣-១៧ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីអ្នកថែទាំ ក្នុងរយៈពេលមួយខែចុងក្រោយ big_number_total indicator5_8_data Ona 13 days ago
​ភាគរយនៃកុមារា អាយុ ១៣-១៧ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីអ្នកថែទាំ ក្នុងរយៈពេលមួយខែចុងក្រោយ big_number_total indicator5_8_data Ona 13 days ago
​ភាគរយនៃកុមារី និងកុមារា អាយុ ១៣-១៧ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីអ្នកថែទាំ ក្នុងរយៈពេលមួយខែចុងក្រោយ big_number_total indicator5_8_data Ona 13 days ago
​ភាគរយនៃកុមារី និងកុមារា អាយុ ១៣-១៧ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយពីអ្នកថែទាំ ក្នុងរយៈពេលមួយខែចុងក្រោយ big_number_total indicator5_8_data Ona 13 days ago
​អំពើហិង្សាផ្លូវចិត្ត​នៅក្នុងចំណោមកុមារ ពីសំណាក់អ្នកថែទាំក្នុងរយៈពេលមួយខែចុងក្រោយ បែងចែកតាមក្រុមអាយុ dist_bar khmer.indicator5_8_khmer Ona 13 days ago
​អំពើហិង្សាផ្លូវកាយ​នៅក្នុងចំណោមកុមារ ពីសំណាក់អ្នកថែទាំក្នុងរយៈពេលមួយខែចុងក្រោយ បែងចែកតាមក្រុមអាយុ dist_bar khmer.indicator5_8_khmer Ona 13 days ago
គ្រប់ប្រភេទនៃអំពើហិង្សា​ក្នុងចំណោម​កុមារ​ ពីសំណាក់អ្នកថែទាំ​ក្នុងរយៈពេលមួយខែចុងក្រោយ dist_bar khmer.indicator5_8_khmer Ona 13 days ago
​អំពើហិង្សាផ្លូវចិត្ត​នៅក្នុងចំណោមកុមារ ពីសំណាក់អ្នកថែទាំក្នុងរយៈពេលមួយខែចុងក្រោយ dist_bar khmer.indicator5_8_khmer Ona 13 days ago
​អំពើហិង្សាផ្លូវកាយ​នៅក្នុងចំណោមកុមារ ពីសំណាក់អ្នកថែទាំក្នុងរយៈពេលមួយខែចុងក្រោយ dist_bar khmer.indicator5_8_khmer Ona 13 days ago
ចំនួន​កុមារ ដែលត្រូវបានជួញដូរមនុស្ស បែងចែកតាមទៅក្នុង ឬក្រៅព្រំដែន pie khmer.indicator5_5_khmer Ona 13 days ago
ចំនួន​កុមារ ដែលត្រូវបានជួញដូរមនុស្ស បែងចែកទៅតាមប្រភេទនៃការកេងប្រវ័ញ្ច dist_bar khmer.indicator5_5_khmer Ona 13 days ago
ចំនួន​កុមារ ដែលត្រូវបានជួញដូរមនុស្ស បែងចែកទៅតាមភេទ pie khmer.indicator5_5_khmer Ona 13 days ago
ចំនួន​កុមារ ដែលត្រូវបានជួញដូរមនុស្ស បែងចែកទៅតាមប្រភេទអាយុ dist_bar khmer.indicator5_5_khmer Ona 13 days ago
ចំនួន​កុមារ ដែលត្រូវបានជួញដូរមនុស្ស big_number_total indicator5_5_data Ona 13 days ago
ការប៉ាន់ប្រមាណចំនួនកុមារកំពុងរស់នៅក្នុងគ្រួសារក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រីក្រកម្រិត១ និង ក្រីក្រកម្រិត២ បែងចែកទៅតាមអាយុ និងប្រភេទ dist_bar khmer.indicator5_4_khmer Ona 13 days ago
ការប៉ាន់ប្រមាណចំនួនកុមារកំពុងរស់នៅក្នុងគ្រួសារក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រីក្រកម្រិត១ និង ក្រីក្រកម្រិត២ dist_bar khmer.indicator5_4_khmer Ona 13 days ago
កុមារនៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រជាតិ table khmer.indicator5_3_extra_khmer Ona 13 days ago
ការបំបែកទៅតាមលំនៅដ្ឋាន pie khmer.indicator5_3_updated_khmer Ona 13 days ago
ការបំបែកទៅតាមភេទ pie khmer.indicator5_3_updated_khmer Ona 13 days ago
ទិដ្ឋភាពនៃការបាត់បង់ dist_bar khmer.indicator5_3_updateddata_khmer Ona 13 days ago
%នៃកុមារដែលមានការបាត់បង់ យ៉ាងហោចណាស់លើទិដ្ឋភាពចំនួនបី big_number_total indicator5_3_data Ona 13 days ago
ចំនួន​កុមារទៅតាមរាជធានីខេត្ត និងឆ្នាំ dist_bar domain_4_response_data Ona 13 days ago
កុមារសរុប [២០១៨] big_number_total 4_7_trend_rci_summary Ona 13 days ago
ប្រភេទ table khmer.indicator4_5_khmer Ona 13 days ago
Record Count: 996