Charts

 
Chart Visualization Type Datasource Creator Last Modified
ភាគរយនៃកុមារអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ ដែលមិនរស់នៅជាមួយឪពុកម្តាយបង្កើតរបស់ពួកគេ បើទោះបីយ៉ាងហោចណាស់មានឪពុក ឬម្តាយម្នាក់ដែលនៅរស់ក៏ដោយ បែងចែកទៅតាមភេទ pie khmer.indicator5_6_khmer_data Ona 13 days ago
ភាគរយនៃកុមារអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ ដែលមិនរស់នៅជាមួយឪពុកម្តាយបង្កើតរបស់ពួកគេ បើទោះបីយ៉ាងហោចណាស់មានឪពុក ឬម្តាយម្នាក់ដែលនៅរស់ក៏ដោយ បែងចែកទៅតាមរាជធានី ខេត្ត dist_bar khmer.indicator5_6_khmer_data Ona 13 days ago
ភាគរយនៃកុមារអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ ដែលមិនរស់នៅជាមួយឪពុកម្តាយបង្កើតរបស់ពួកគេ បើទោះបីយ៉ាងហោចណាស់មានឪពុក ឬម្តាយម្នាក់ដែលនៅរស់ក៏ដោយ បែងចែកទៅតាមប្រភេទអាយុ dist_bar indicator5_6_cdhs_data_updated Ona 13 days ago
ការយល់ឃើញជាទូទៅរបស់បុរស និងស្រ្តីអាយុ ១៥-៤៩ឆ្នាំចំពោះការវាយដំប្រពន្ធទៅតាមឆ្នាំ dist_bar khmer.indicator5_2_khmer Ona 13 days ago
ការយល់ឃើញជាទូទៅរបស់បុរស និងស្រ្តីចំពោះការវាយដំប្រពន្ធទៅតាមឆ្នាំ dist_bar khmer.indicator5_2_khmer Ona 13 days ago
ភាគរយនៃស្រ្តី​ដែលជឿជាក់ថា ការវាយដំប្រពន្ធ​គឺជារឿងត្រឹមត្រូវ​ដោយសារមូលហេតុយ៉ាងហោចមួយ​ក្នុងចំណោមមូលហេតុទាំងប្រាំមួយ big_number_total indicator5_2_cdhs_data Ona 13 days ago
ភាគរយនៃបុរស​ដែលជឿជាក់ថា ការវាយដំប្រពន្ធ​គឺជារឿងត្រឹមត្រូវ​ដោយសារមូលហេតុយ៉ាងហោចមួយ​ក្នុងចំណោមមូលហេតុទាំងប្រាំមួយ big_number_total indicator5_2_cdhs_data Ona 13 days ago
ការយល់ឃើញចំពោះការវាយដំប្រពន្ធបែងចែកទៅតាម​ស្ថានភាពអប់រំ dist_bar khmer.indicator5_2_khmer Ona 13 days ago
ការយល់ឃើញរបស់បុរស និងស្រ្តីចំពោះការវាយដំប្រពន្ធបែងចែកទៅតាមរាជធានី ខេត្ត dist_bar indicator5_2_cdhs_data Ona 13 days ago
ការយល់ឃើញចំពោះការវាយដំប្រពន្ធបែងចែកទៅតាម​កម្រិតទ្រព្យធន dist_bar khmer.indicator5_2_khmer Ona 13 days ago
ការយល់ឃើញចំពោះការវាយដំប្រពន្ធបែងចែកទៅតាមលំនៅដ្ឋាន dist_bar khmer.indicator5_2_khmer Ona 13 days ago
ភាគរយនៃគ្រួសារ ដែលមាន​កុមាររស់នៅជាមួយ​ជាលក្ខណៈការថែទាំដោយសាច់ញាតិក្រៅផ្លូវការ និងជាផ្លូវការ ឬការថែទាំដោយគ្រួសារធម៌ dist_bar khmer.indicator4_6_khmer Ona 13 days ago
ភាគរយនៃគ្រួសារ ដែលមាន​កុមាររស់នៅកន្លែងថែទាំ​កុមារ line indicator4_6_cdhs_data Ona 13 days ago
ទៅតាមចំនួនកូនដែលនៅរស់ (ជាក្រុម) dist_bar khmer.indicator2_4dhis_khmer Ona 13 days ago
ទៅតាមកម្រិតទ្រព្យធន dist_bar khmer.indicator2_4dhis_khmer Ona 13 days ago
ទៅតាមការអប់រំ dist_bar khmer.indicator2_4dhis_khmer Ona 13 days ago
ទៅតាមការងារ dist_bar khmer.indicator2_4dhis_khmer Ona 13 days ago
ទៅតាមស្ថានភាព​អាពាហ៍ពិពាហ៍ pivot_table khmer.indicator2_4dhis_khmer Ona 13 days ago
ទៅតាមប្រភេទនៃអំពើហិង្សា dist_bar khmer.indicator2_4dhis_khmer Ona 13 days ago
សមាមាត្រនៃកុមារដែលមានអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំបានចុះបញ្ជីកំណើត (CDHS) line indicator3_1_trend_cdhs_data Ona 13 days ago
សមាមាត្រនៃកុមារដែលមានអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ បានចុះបញ្ជីកំណើតជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បែងចែកតាមរាជធានីខេត្ត dist_bar cdhs_data_indicator3_1 Ona 13 days ago
សមាមាត្រនៃកុមារដែលមានអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំបានចុះបញ្ជីកំណើតជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បែងចែកតាមកម្រិតទ្រព្យសម្បត្តិ dist_bar khmer.cdhs_data_indicator3_1_khmer Ona 13 days ago
សមាមាត្រនៃកុមារដែលមានអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ បានចុះបញ្ជីកំណើតជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បែងចែកតាមលំនៅដ្ឋាន pie khmer.cdhs_data_indicator3_1_khmer Ona 13 days ago
សមាមាត្រនៃកុមារដែលមានអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ បានចុះបញ្ជីកំណើតជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បែងចែកតាមភេទ pie khmer.cdhs_data_indicator3_1_khmer Ona 13 days ago
សមាមាត្រនៃកុមារដែលមានអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ បានចុះបញ្ជីកំណើតជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន pie khmer.cdhs_data_indicator3_1_khmer Ona 13 days ago
វឌ្ឍនភាព table khmer.indicator1_1_khmer_data Ona 13 days ago
ចំនួនមណ្ឌលថែទាំកុមារ​នៅឆ្នាំ២០១៨ big_number_total public.Brian Cheye-Indicator2_8_trend-3S5YLbBJz Ona 13 days ago
ចំនួនមណ្ឌលថែទាំកុមារ​នៅឆ្នាំ២០១៥ big_number_total public.Brian Cheye-Indicator2_8_trend-3S5YLbBJz Ona 13 days ago
ចំនួនមណ្ឌលថែទាំកុមារនៅក្នុងប្រទេស (កន្លែងថែទាំ​កុមារទាំងអស់) ក្នុងរយៈពេលជាបន្តបន្ទាប់ dist_bar public.Brian Cheye-Indicator2_8_trend-3S5YLbBJz Ona 13 days ago
ចំនួនសរុបនៃមណ្ឌលថែទាំកុមារ big_number_total cambodia_domain2_data Ona 13 days ago
ចំនួនមណ្ឌលថែទាំកុមារនៅក្នុងប្រទេស dist_bar cambodia_domain2_data Ona 13 days ago
% នៃថវិកាកិច្ចការពារសរុបរបស់ម្ចាស់ជំនួយ pie khmer.indicator2_5_aggregate_khmer Ona 13 days ago
ថវិកាកិច្ចការពារសរុបទៅតាមម្ចាស់ជំនួយ dist_bar indicator2_6_sum_data Ona 13 days ago
% នៃថវិកាសរុប (ឆ្នាំ២០១៨) pie khmer.indicator2_5_khmer_data Ona 13 days ago
មូលនិធិម្ចាស់ជំនួយទៅតាមវិស័យ dist_bar indicator2_6_disagg_data Ona 13 days ago
ថវិកាម្ចាស់ជំនួយសរុប​ទៅតាមសកម្មភាព table khmer.indicator2_5_aggregate_khmer Ona 13 days ago
% នៃម្ចាស់ជំនួយ​សម្រាប់កិច្ចការពារកុមារ big_number_total indicator2_6_disagg_data Ona 13 days ago
ថវិកាម្ចាស់ជំនួយសរុប​សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ big_number_total indicator2_6_disagg_data Ona 13 days ago
ថវិកាម្ចាស់ជំនួយសរុប​សម្រាប់កិច្ចការពារកុមារ big_number_total indicator2_6_disagg_data Ona 13 days ago
ថវិកាសរុប​ទៅតាមសកម្មភាព dist_bar indicator2_6_data Ona 13 days ago
%នៃថវិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល​សម្រាប់កិច្ចការពារកុមារ big_number_total indicator2_6_data Ona 13 days ago
ថវិកាសរុប ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ big_number_total indicator2_6_data Ona 13 days ago
ថវិកាសរុប ​សម្រាប់​កិច្ចការពារកុមារ big_number_total indicator2_6_data Ona 13 days ago
ភាគរយនៃថវិកាសម្រាប់សេវាសង្គម dist_bar cambodia_domain2_data Ona 13 days ago
ភាគរយនៃថវិកាសម្រាប់សេវាសង្គម big_number_total domain_2_4_commune_data Ona 13 days ago
ថវិកាឃុំ សង្កាត់សរុប big_number_total domain_2_4_commune_data Ona 13 days ago
បុគ្គលិកសេវាសង្គម big_number_total domain_tow_change_table Ona 13 days ago
ការវាយតម្លៃ table indicator1_5_khmer_data Ona 13 days ago
ការវាយតម្លៃ table khmer.indicator_1_4_khmer_data Ona 13 days ago
ចំនួនកុមារស្លាប់ទៅតាមឆ្នាំ dist_bar khmer.indicator5_17trend_khmer Ona 13 days ago
Record Count: 996