Charts

 
Chart Visualization Type Datasource Creator Last Modified
អំពើហិង្សា​ប្ដីប្រពន្ធ ដោយបែងចែកទៅតាមលំនៅដ្ឋាន dist_bar khmer.indicator5_12_newdata_khmer Ona 2 years ago
អំពើហិង្សាប្ដីប្រពន្ធ ដោយបែងចែកទៅតាម​ការងារ dist_bar khmer.indicator5_12_newdata_khmer Ona 2 years ago
អំពើហិង្សា​ប្ដីប្រពន្ធ ដោយបែងចែកទៅតាមការអប់រំ dist_bar khmer.indicator5_12_newdata_khmer Ona 2 years ago
អំពើហិង្សា​ប្ដីប្រពន្ធ ដោយបែងចែកទៅតាមស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ dist_bar khmer.indicator5_12_newdata_khmer Ona 2 years ago
អំពើហិង្សា​ប្ដីប្រពន្ធ ដោយបែងចែកទៅតាមការកម្រិតទ្រព្យធន dist_bar khmer.indicator5_12_newdata_khmer Ona 2 years ago
អំពើហិង្សា​ប្ដីប្រពន្ធ ដោយបែងចែកទៅតាមអាយុជាឆ្នាំ dist_bar khmer.indicator5_12_newdata_khmer Ona 2 years ago
ជារួម យ៉ាងហោចណាស់មាន MoU មួយ dist_bar khmer.overall_facilities_care_khmer Ona 2 years ago
​ចំនួនមណ្ឌលថែទាំកុមារដែលត្រូវបានអធិការកិច្ច ដែលអនុវត្តស្របតាមបទដ្ឋានអប្បបរមា​កំណត់ដោយក្រសួង ស.អ.យ បែងចែកទៅតាមក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ dist_bar public.care_facilities_data Ona 2 years ago
ចំនួនកន្លែងថែទាំកុមារដែលត្រូវធ្វើអធិការកិច្ច ដែលអនុវត្តស្របតាម​បទដ្ឋានអប្បបរមា​ កំណត់ដោយក្រសួង ស.អ.យ បែងចែកទៅតាមក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ dist_bar khmer.care_facilities_data_khmer Ona 2 years ago
ចំនួនកន្លែងថែទាំកុមារដែលត្រូវធ្វើអធិការកិច្ច ដែលអនុវត្តស្របតាម​បទដ្ឋានអប្បបរមា​ កំណត់ដោយក្រសួង ស.អ.យ បែងចែកទៅតាមរាជធានី ខេត្ត dist_bar khmer.care_facilities_data_khmer Ona 2 years ago
indicator 1.8 new table indicator1_8_data Ona 2 years ago
Assessment table indicator1_8_data Ona 2 years ago
Assessment of Legislative and Policy Frameworks table indicator1_7_data Ona 2 years ago
សមាមាត្រនៃកុមារដែលមានអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំបានចុះបញ្ជីកំណើត (CSES) line indicator3_1_trend_updated Ona 2 years ago
ការបែងចែក pie khmer.indicator4_2_khmer Ona 2 years ago
ការបែងចែកទៅតាមអាយុជាឆ្នាំ pie khmer.indicator4_2_khmer Ona 2 years ago
ប្រភេទកុមារដែលទទួលបានសេវាយុត្តិធម៌ (កុមារម្នាក់​អាចទទួលបានសេវាច្រើនជាងមួយ) dist_bar khmer.indicator4_2_khmer Ona 2 years ago
ចំនួនសរុប big_number_total indicator4_3_new_data Ona 2 years ago
ប្រភេទកុមារដែលទទួលបានកិច្ចគាំទ្រឯកទេស (កិច្ចគាំទ្រណាមួយ​ ដូចជា ជំនួយផ្នែកច្បាប់ កិច្ចគាំទ្រចិត្តសង្គម និងកិច្ចគាំទ្រសង្គម) dist_bar indicator4_3_new_data Ona 2 years ago
ភាគរយនៃ​ឪពុកម្ដាយ/អ្នកអាណាព្យាបាល ដែលគិតថាទណ្ឌកម្មលើរាងកាយ គឺជាភាពចាំបាច់ចិញ្ចឹម/អប់រំកូនៗ big_number_total indicator3_2_new_data Ona 2 years ago
ភាគរយនៃ​ឪពុកម្ដាយ/អ្នកអាណាព្យាបាល ដែលគិតថាទណ្ឌកម្មលើរាងកាយ គឺជាភាពចាំបាច់ចិញ្ចឹម/អប់រំកូនៗ big_number_total indicator3_2_new_data Ona 2 years ago
% នៃស្ត្រីអាយុ ២០-២៤ ឆ្នាំ ដែលបានចាប់ផ្តើមរួមរស់ជាមួយស្វាមី ឬដៃគូរួមរស់របស់ពួកគេលើកដំបូង ត្រឹមអាយុ ១៨ឆ្នាំ big_number_total indicator5_13_cdhs_data Ona 2 years ago
% នៃស្ត្រីអាយុ ២០-២៤ ឆ្នាំ ដែលបានចាប់ផ្តើមរួមរស់ជាមួយស្វាមី ឬដៃគូរួមរស់របស់ពួកគេលើកដំបូង ត្រឹមអាយុ ១៥ឆ្នាំ big_number_total indicator5_13_cdhs_data Ona 2 years ago
% នៃស្ត្រីអាយុ ២០-២៤ ឆ្នាំ ដែលបានចាប់ផ្តើមរួមរស់ជាមួយស្វាមី ឬ ដៃគូរួមរស់របស់ពួកគេលើកដំបូង ត្រឹមអាយុ១៨ឆ្នាំ និង ១៥ឆ្នាំ line public.Brian Cheye-indicator5_13_trend-3FcCKIBR3 Ona 2 years ago
ភាគរយនៃស្ត្រី ដែលធ្លាប់ទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទត្រឹមអាយុ១៨ឆ្នាំ​ បែងចែកទៅតាម​​ស្ថានភាព​អាពាហ៍ពិពាហ៍ dist_bar khmer.indicator5_11_khmer Ona 2 years ago
ភាគរយនៃស្ត្រី ដែលធ្លាប់ទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទត្រឹមអាយុ១៨ឆ្នាំ​ បែងចែកទៅតាម​​ក្រុមអាយុ dist_bar khmer.indicator5_11_khmer Ona 2 years ago
បែងចែកតាមកម្រិតទ្រព្យធន dist_bar khmer.indicator5_10_khmer Ona 2 years ago
បែងចែកតាមស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ dist_bar khmer.indicator5_10_khmer Ona 2 years ago
បែងចែកតាមកម្រិតទ្រព្យការអប់រំ dist_bar khmer.indicator5_10_khmer Ona 2 years ago
ភាគរយនៃស្ត្រី និងកុមារីអាយុចាប់ពី១៥ឆ្នាំឡើងទៅ ដែលធ្លាប់ទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ បែងចែកទៅតាម​រាជធានី​ ខេត្ត dist_bar indicator5_10_cdhs_data Ona 2 years ago
និន្នាការទៅតាមភេទ line khmer.indicator5_6_khmer_data Ona 2 years ago
ភាគរយនៃកុមារអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ ដែលមិនរស់នៅជាមួយឪពុកម្តាយបង្កើតរបស់ពួកគេ បើទោះបីយ៉ាងហោចណាស់មានឪពុក ឬម្តាយម្នាក់ដែលនៅរស់ក៏ដោយ បែងចែកទៅតាមលំនៅដ្ឋាន pie khmer.indicator5_6_khmer_data Ona 2 years ago
ភាគរយនៃកុមារអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ ដែលមិនរស់នៅជាមួយឪពុកម្តាយបង្កើតរបស់ពួកគេ បើទោះបីយ៉ាងហោចណាស់មានឪពុក ឬម្តាយម្នាក់ដែលនៅរស់ក៏ដោយ បែងចែកទៅតាមភេទ pie khmer.indicator5_6_khmer_data Ona 2 years ago
ភាគរយនៃស្រ្តី​ដែលជឿជាក់ថា ការវាយដំប្រពន្ធ​គឺជារឿងត្រឹមត្រូវ​ដោយសារមូលហេតុយ៉ាងហោចមួយ​ក្នុងចំណោមមូលហេតុទាំងប្រាំមួយ big_number_total indicator5_2_cdhs_data Ona 2 years ago
ភាគរយនៃបុរស​ដែលជឿជាក់ថា ការវាយដំប្រពន្ធ​គឺជារឿងត្រឹមត្រូវ​ដោយសារមូលហេតុយ៉ាងហោចមួយ​ក្នុងចំណោមមូលហេតុទាំងប្រាំមួយ big_number_total indicator5_2_cdhs_data Ona 2 years ago
ការយល់ឃើញចំពោះការវាយដំប្រពន្ធបែងចែកទៅតាម​ស្ថានភាពអប់រំ dist_bar khmer.indicator5_2_khmer Ona 2 years ago
ការយល់ឃើញរបស់បុរស និងស្រ្តីចំពោះការវាយដំប្រពន្ធបែងចែកទៅតាមរាជធានី ខេត្ត dist_bar indicator5_2_cdhs_data Ona 2 years ago
ការយល់ឃើញចំពោះការវាយដំប្រពន្ធបែងចែកទៅតាម​កម្រិតទ្រព្យធន dist_bar khmer.indicator5_2_khmer Ona 2 years ago
ការយល់ឃើញចំពោះការវាយដំប្រពន្ធបែងចែកទៅតាមលំនៅដ្ឋាន dist_bar khmer.indicator5_2_khmer Ona 2 years ago
ភាគរយនៃគ្រួសារ ដែលមាន​កុមាររស់នៅជាមួយ​ជាលក្ខណៈការថែទាំដោយសាច់ញាតិក្រៅផ្លូវការ និងជាផ្លូវការ ឬការថែទាំដោយគ្រួសារធម៌ dist_bar khmer.indicator4_6_khmer Ona 2 years ago
ទៅតាមចំនួនកូនដែលនៅរស់ (ជាក្រុម) dist_bar khmer.indicator2_4dhis_khmer Ona 2 years ago
ទៅតាមកម្រិតទ្រព្យធន dist_bar khmer.indicator2_4dhis_khmer Ona 2 years ago
ទៅតាមការអប់រំ dist_bar khmer.indicator2_4dhis_khmer Ona 2 years ago
ទៅតាមស្ថានភាព​អាពាហ៍ពិពាហ៍ pivot_table khmer.indicator2_4dhis_khmer Ona 2 years ago
ទៅតាមប្រភេទនៃអំពើហិង្សា dist_bar khmer.indicator2_4dhis_khmer Ona 2 years ago
សមាមាត្រនៃកុមារដែលមានអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំបានចុះបញ្ជីកំណើត (CDHS) line indicator3_1_trend_cdhs_data Ona 2 years ago
សមាមាត្រនៃកុមារដែលមានអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ បានចុះបញ្ជីកំណើតជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បែងចែកតាមរាជធានីខេត្ត dist_bar cdhs_data_indicator3_1 Ona 2 years ago
សមាមាត្រនៃកុមារដែលមានអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំបានចុះបញ្ជីកំណើតជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បែងចែកតាមកម្រិតទ្រព្យសម្បត្តិ dist_bar khmer.cdhs_data_indicator3_1_khmer Ona 2 years ago
សមាមាត្រនៃកុមារដែលមានអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ បានចុះបញ្ជីកំណើតជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បែងចែកតាមលំនៅដ្ឋាន pie khmer.cdhs_data_indicator3_1_khmer Ona 2 years ago
សមាមាត្រនៃកុមារដែលមានអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ បានចុះបញ្ជីកំណើតជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បែងចែកតាមភេទ pie khmer.cdhs_data_indicator3_1_khmer Ona 2 years ago
សមាមាត្រនៃកុមារដែលមានអាយុក្រោម ៥ឆ្នាំ បានចុះបញ្ជីកំណើតជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន pie khmer.cdhs_data_indicator3_1_khmer Ona 2 years ago
វឌ្ឍនភាព table khmer.indicator1_1_khmer_data Ona 2 years ago
ចំនួនមណ្ឌលថែទាំកុមារ​នៅឆ្នាំ២០១៨ big_number_total public.Brian Cheye-Indicator2_8_trend-3S5YLbBJz Ona 2 years ago
ចំនួនមណ្ឌលថែទាំកុមារ​នៅឆ្នាំ២០១៥ big_number_total public.Brian Cheye-Indicator2_8_trend-3S5YLbBJz Ona 2 years ago
ចំនួនសរុបនៃមណ្ឌលថែទាំកុមារ big_number_total cambodia_domain2_data Ona 2 years ago
ចំនួនមណ្ឌលថែទាំកុមារនៅក្នុងប្រទេស dist_bar cambodia_domain2_data Ona 2 years ago
% នៃថវិកាកិច្ចការពារសរុបរបស់ម្ចាស់ជំនួយ pie khmer.indicator2_5_aggregate_khmer Ona 2 years ago
ថវិកាកិច្ចការពារសរុបទៅតាមម្ចាស់ជំនួយ dist_bar indicator2_6_sum_data Ona 2 years ago
% នៃថវិកាសរុប (ឆ្នាំ២០១៨) pie khmer.indicator2_5_khmer_data Ona 2 years ago
ថវិកាម្ចាស់ជំនួយសរុប​ទៅតាមសកម្មភាព table khmer.indicator2_5_aggregate_khmer Ona 2 years ago
% នៃម្ចាស់ជំនួយ​សម្រាប់កិច្ចការពារកុមារ big_number_total indicator2_6_disagg_data Ona 2 years ago
ថវិកាម្ចាស់ជំនួយសរុប​សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ big_number_total indicator2_6_disagg_data Ona 2 years ago
ថវិកាម្ចាស់ជំនួយសរុប​សម្រាប់កិច្ចការពារកុមារ big_number_total indicator2_6_disagg_data Ona 2 years ago
%នៃថវិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល​សម្រាប់កិច្ចការពារកុមារ big_number_total indicator2_6_data Ona 2 years ago
ថវិកាសរុប ​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ big_number_total indicator2_6_data Ona 2 years ago
ថវិកាសរុប ​សម្រាប់​កិច្ចការពារកុមារ big_number_total indicator2_6_data Ona 2 years ago
ភាគរយនៃថវិកាសម្រាប់សេវាសង្គម dist_bar cambodia_domain2_data Ona 2 years ago
ភាគរយនៃថវិកាសម្រាប់សេវាសង្គម big_number_total domain_2_4_commune_data Ona 2 years ago
ថវិកាឃុំ សង្កាត់សរុប big_number_total domain_2_4_commune_data Ona 2 years ago
បុគ្គលិកសេវាសង្គម big_number_total domain_tow_change_table Ona 2 years ago
ការវាយតម្លៃ table indicator1_5_khmer_data Ona 2 years ago
ការវាយតម្លៃ table khmer.indicator_1_4_khmer_data Ona 2 years ago
ចំនួនកុមារស្លាប់ទៅតាមឆ្នាំ dist_bar khmer.indicator5_17trend_khmer Ona 2 years ago
ចំនួនកុមារពិការ​ទៅតាមឆ្នាំ dist_bar khmer.indicator5_17trend_khmer Ona 2 years ago
ចំនួនកុមាររងរបួស​ទៅតាមឆ្នាំ dist_bar khmer.indicator5_17trend_khmer Ona 2 years ago
ចំនួនកុមារស្លាប់​ ឬរងរបួស​ទៅតាមឆ្នាំ dist_bar khmer.indicator5_17trend_khmer Ona 2 years ago
ចំនួនកុមារដែលរងរបួស ពិការ ឬស្លាប់ដោយសារមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្រ្គាម(ERW) បែងចែកទៅតាមរាជធានី ខេត្ត dist_bar public.Brian Cheye-domain5_data-d03Koxrhz Ona 2 years ago
ចំនួនកុមារដែលរងរបួស ពិការ ឬស្លាប់ដោយសារមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្រ្គាម(ERW) បែងចែកទៅតាមប្រភេទអាយុ dist_bar khmer.indicator5_17_khmer Ona 2 years ago
ចំនួនកុមារដែលរងរបួស ពិការ ឬស្លាប់ដោយសារមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្រ្គាម(ERW) បែងចែកទៅតាមភេទ pie khmer.indicator5_17_khmer Ona 2 years ago
ចំនួនកុមារស្លាប់ ឬរងរបួសសរុប big_number_total indicator5_17_data Ona 2 years ago
ចំនួន​កុមារ ដែលធំលូតលាស់នៅក្នុងពន្ធនាគារ ដោយសារពួកគេនៅជាមួយឪពុកម្ដាយ/អ្នកថែទាំរបស់ពួកគេ បែងចែកទៅតាមឆ្នាំ dist_bar indicator5_16_year_data Ona 2 years ago
ចំនួន​កុមារ ដែលធំលូតលាស់នៅក្នុងពន្ធនាគារ ដោយសារពួកគេនៅជាមួយឪពុកម្ដាយ/អ្នកថែទាំរបស់ពួកគេ បែងចែកទៅតាមភេទ pie temp.indicator5_16_data Ona 2 years ago
ចំនួន​កុមារ ដែលធំលូតលាស់នៅក្នុងពន្ធនាគារ ដោយសារពួកគេនៅជាមួយឪពុកម្ដាយ/អ្នកថែទាំរបស់ពួកគេ big_number_total indicator5_16_data Ona 2 years ago
កុមារនៅក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងទៅតាមឆ្នាំ dist_bar indicator5_15_trend Ona 2 years ago
ចំនួន​កុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារបែងចែកទៅតាមប្រភេទ pie temp.indicator5_15_data Ona 2 years ago
ចំនួន​កុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារបែងចែកទៅតាមភេទ pie temp.indicator5_15_data Ona 2 years ago
អត្រានៃការជាប់ឃុំ big_number_total indicator5_15_data Ona 2 years ago
ចំនួន​កុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារ big_number_total indicator5_15_data Ona 2 years ago
ចំនួន​កុមារសរុប big_number_total indicator5_15_data Ona 2 years ago
ចំនួន​កុមារី និងកុមារា​អាយុក្រោម ១៨ឆ្នាំ​ ដែលកំពុងជាប់ឃុំ នាក់បែងចែកទៅតាមរាជធានី ខេត្ត dist_bar public.Brian Cheye-domain5_data-d03Koxrhz Ona 2 years ago
ភាគរយនៃកុមារអាយុ ៥-១៧ឆ្នាំ ដែលកំពុងធ្វើការងារ កំពុងចូលរៀន dist_bar temp.indicator5_14_data Ona 2 years ago
និន្នាការពីឆ្នាំ២០១២ ដល់ ២០១៧ bar indicator5_14_data_new Ona 2 years ago
វឌ្ឍនភាព table khmer.indicator1_2_khmer_data Ona 2 years ago
ការវាយតម្លៃ table indicator1_6_khmer_data Ona 2 years ago
​ភាគរយនៃកុមារា អាយុ ១៣-១៧ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយពីអ្នកថែទាំ ក្នុងរយៈពេលមួយខែចុងក្រោយ big_number_total indicator5_8_data Ona 2 years ago
​ភាគរយនៃកុមារី អាយុ ១៣-១៧ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយពីអ្នកថែទាំ ក្នុងរយៈពេលមួយខែចុងក្រោយ big_number_total indicator5_8_data Ona 2 years ago
​ភាគរយនៃកុមារី អាយុ ១៣-១៧ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីអ្នកថែទាំ ក្នុងរយៈពេលមួយខែចុងក្រោយ big_number_total indicator5_8_data Ona 2 years ago
​ភាគរយនៃកុមារា អាយុ ១៣-១៧ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីអ្នកថែទាំ ក្នុងរយៈពេលមួយខែចុងក្រោយ big_number_total indicator5_8_data Ona 2 years ago
​ភាគរយនៃកុមារី និងកុមារា អាយុ ១៣-១៧ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តពីអ្នកថែទាំ ក្នុងរយៈពេលមួយខែចុងក្រោយ big_number_total indicator5_8_data Ona 2 years ago
​ភាគរយនៃកុមារី និងកុមារា អាយុ ១៣-១៧ឆ្នាំ ដែលបានទទួលរងអំពើហិង្សាផ្លូវកាយពីអ្នកថែទាំ ក្នុងរយៈពេលមួយខែចុងក្រោយ big_number_total indicator5_8_data Ona 2 years ago
Record Count: 965